menu dblex
5dusör
mutor
7sportel
9provision
10ersättning
11bestickning
bihantering
biinkomster
13biförtjänster
handtryckning
16extraförtjänster