menu dblex
3klo
nos
pik
pip
tät
udd
4arom
berg
bård
fial
flik
gadd
hund
höjd
hörn
kant
krön
nabb
nock
näbb
näsa
piff
pigg
råge
slut
tagg
tand
tipp
topp
ända
5bredd
brodd
front
gipyr
kanon
poäng
rysch
snibb
snopp
spira
tinne
6eliten
hjässa
krydda
kulmen
skvätt
sprätt
stråle
tinnar
7bouquet
gräddan
guipure
maximum
nästipp
spetsar
8brytning
kaffegök
lapphund
pamparna
tillsats
topparna
toppunkt
uddighet
9höjdpunkt
manschett
noblessen
spetsarna
spydighet
tornspira
10kaffehalva
trådarbete
12fingerblomma
frivoliteter
honoratiores
knyppelspets
smaktillsats
spetsigheter
13knyppelarbete
14ledarställning
15notabiliteterna