menu dblex
4fält
luft
spel
5glapp
6andrum
frihet
lekrum
omfång
utlopp
7latitud
utrymme
8marginal
räckvidd
svängrum
tolerans
13rörelsefrihet