menu dblex
2ge
5filma
inöva
uppta
6skjuta
7inspela
inverka
8inbringa
medverka
9instudera