menu dblex
6hädisk
retsam
spydig
7gäcksam
hånfull
ironisk
mockant
raljant
8gäckande
9gycklande
10försmädlig
sarkastisk