menu dblex
3hån
4grin
gäck
löje
narr
nojs
5drift
ironi
spott
6gyckel
smälek
åtlöje
9spektakel
spydighet
10begabbelse
persiflage