menu dblex
3not
nåt
väg
ärr
4bana
drag
dyft
fals
fjät
fåra
lopp
lukt
pist
rand
räls
steg
stig
5aning
fläkt
glimt
grand
hjälp
kanal
linje
märke
ränna
skena
skymt
skåra
smula
snitt
stråt
6gnutta
prägel
räffla
skenor
skugga
skvatt
spåren
tecken
verkan
7antydan
avtryck
fotspår
fotsteg
insnitt
intryck
järnväg
ledning
ledtråd
lämning
släptåg
stämpel
8indicier
påverkan
rudiment
vittring
9anvisning
kölvatten
10fotavtryck
inflytande
verkningar
vägledning
11fördjupning
minnesmärke
13tillstymmelse