menu dblex
3kry
seg
vig
4käck
rask
5frisk
kavat
stark
uppåt
vital
6duktig
hurtig
livlig
rörlig
smidig
7klämmig
kraftig
sportig
8elastisk
energisk
livaktig
uthållig
9fjädrande
hurtfrisk
kraftfull
manhaftig
resilient
vältränad
11oförslappad
outtröttlig
13oförbrännelig