menu dblex
5kraft
ruter
sting
svikt
vigör
6energi
seghet
stilig
styrka
8fjädring
9kondition
livskraft
smidighet
vitalitet
11elasticitet
livaktighet
spänstighet
uthållighet