menu dblex
4sökt
5blasé
odlad
6cynisk
driven
förnäm
7sinnrik
8blaserad
exklusiv
förfinad
konstlad
krånglig
uttråkad
9avancerad
förvrängd
invecklad
likgiltig
världsvan
10raffinerad
utstuderad
världsklok
11förkonstlad
komplicerad
mångbottnad
spetsfundig
underfundig
12utspekulerad
13dubbelbottnad
15desillusionerad
hyperkultiverad