menu dblex
5färga
6vinkla
7förtyda
8feltolka
förrycka
förvrida
förvända
vanskapa
9förvanska
förvränga
vanställa