menu dblex
5lömsk
6dunkel
hemlig
latent
7kattlik
lurande
8avlägsen
glidande
insidiös
omärklig
tassande
9försiktig
försåtlig
omärkligt
10förstucken
12underjordisk