menu dblex
3äta
5lukta
pröva
spisa
verka
6behaga
dricka
erfara
kännas
7avnjuta
avprova
avsmaka
förtära
påminna
9provsmaka