menu dblex
5gemen
6fattig
futtig
lumpen
nedrig
simpel
7petnoga
sjaskig
tarvlig
8småaktig
småsinta
9inskränkt
lågsinnad
pedantisk
småsinnad
småskuren