menu dblex
7brackig
9filiströs
plebejisk
småskuren
11krämaraktig
12trångbröstad
13kälkborgerlig