menu dblex
3töa
4byke
drös
lösa
tina
tåla
5fatta
gjuta
mängd
röras
skira
stöpa
uppta
vekna
6fördra
förstå
glömma
minska
mjukna
sintra
slaska
svälja
7begripa
omsätta
skingra
upplösa
upptina
8digerera
omvandla
skingras
upplösas
uppmjuka
9försvinna
nedsmälta
uppmjukas
övervinna
10assimilera
genomtänka
12metabolisera