menu dblex
3aga
dan
nit
ris
4bang
brak
dask
dunk
duns
fall
mina
pisk
rapp
slag
stut
stöt
ärta
5klapp
knall
knuff
knäpp
oljud
skott
släng
smack
smisk
smäck
smörj
snärt
stryk
6brisad
buller
krasch
prygel
skräll
7bakstöt
klatsch
motgång
smatter
8bastonad
dunkning
ljudstöt
risbastu
tryckare
9explosion
skrälldus
10besvikelse
detonation
12misslyckande