menu dblex
3båg
4keps
kram
ljug
slag
5mössa
skräp
slarv
smäll
6påhitt
smörja
8fuskverk
förkläde
osanning
10dussinvara
skärmmössa
12förfalskning