menu dblex
4sist
5finit
6äntlig
7avgjord
8orubblig
slutliga
9avgörande
definitiv
10avslutande
slutgiltig
13oåterkallelig