menu dblex
3kiv
riv
sjå
4jobb
knog
omak
släp
träl
5snärj
stret
sträv
6arbete
besvär
7slaveri
strävan
8hundgöra
slavgöra
slitgöra
trälgöra
10grovarbete
11påfrestning
14ansträngningar