menu dblex
3sno
4band
bukt
knut
krok
krök
lian
lock
länk
reva
ring
test
tofs
varv
ögla
5fläta
krans
kurva
lycka
länga
maska
ranka
snara
sväng
6bindel
buckla
cirkel
klänge
ringel
rosett
slynga
spiral
stropp
vindel
7arabesk
broderi
festong
girlang
hårlock
löpknut
meander
slingra
snirkel
8krökning
ornament
rännknut
vindling
våglinje
9krusidull
serpentin
slingring
10dekoration
snäcklinje
13sicksacklinje
15blomstergirland
blomstergirlang