menu dblex
5banal
ytlig
6tradig
utnött
7själlös
trivial
8enformig
mekanisk
stelbent
utsliten
9sedvanlig
stereotyp
10andefattig
vanemässig
11oinspirerad
rutinmässig
12traditionell
13jargongmässig
konventionell
14schablonmässig