menu dblex
5kvick
6fyndig
munvig
talför
vitsig
7fintlig
8dräpande
polemisk
10kampberedd
kamplysten
rapptungad
snabbtänkt
snarfyndig
spirituell
11krigsduglig
repliksnabb