menu dblex
4slag
8apoplexi
9hjärtslag
15hjärtförlamning