menu dblex
3art
ban
lov
nyp
ras
tag
tur
typ
töm
4brak
bukt
dask
drag
dunk
duns
dust
form
gång
hugg
kamp
puls
pärs
rang
rapp
ryck
sort
stam
stöt
svep
sång
takt
törn
varv
ärta
5chock
drill
drive
fason
genre
genus
klapp
klass
knall
knuff
knäck
knäpp
natur
pjätt
plätt
släng
smask
smisk
smäck
smäll
snärt
strid
stryk
stund
sving
träff
vända
väsen
örfil
6aktion
anslag
batalj
hurril
olycka
omgång
omlopp
prägel
skräll
släkte
smocka
7duvslag
fågelbo
kaliber
kampanj
klatsch
kvalité
kvitter
missöde
motgång
mönster
sittopp
slagyta
snyting
species
uppslag
variant
8apoplexi
bultning
dagsedel
dråpslag
fältslag
karaktär
kategori
kvalitet
käpprapp
läggning
rockslag
solsting
tickning
tryckare
varietet
vittring
vändning
9drabbning
hammarban
kalldusch
katastrof
klappning
klämtning
kontusion
skrälldus
slaktning
träffning
väderkorn
ögonblick
10besvikelse
hemsökelse
perkussion
slaganfall
storsmocka
11hjärtattack
missräkning
stjärnsmäll
12beskaffenhet
handvändning
13hjärnblödning
konfrontation