menu dblex
5anslå
6behaga
träffa
8charmera
fastgöra
tilltala