menu dblex
3loj
4hasa
matt
trög
5såsig
sölig
6maklig
7hasande
långsam
slitsam
släpsam
8dröjande
enformig
släpande
utdragen
9sömnaktig
10flegmatisk