menu dblex
3lid
4bärm
kant
nipa
stup
5backe
brant
brink
kulle
6skränt
slänta
7bankett
lutning
9sluttning
stenparti
11strandbrink
utförsbacke
14bergssluttning