menu dblex
6frände
fränka
7anhörig
8närskyld
9anförvant
10närstående
släktingar
stamfrände
12släktingarna