menu dblex
3hån
nid
4nesa
skam
6chikan
insult
smälek
vanära
7affront
blamage
hädelse
skandal
8invektiv
oförrätt
smädelse
speglosa
tillmäle
9kränkning
11förnärmelse
12förolämpning
förorättande
missfirmelse
ärekränkning
13förfördelande
förödmjukelse