menu dblex
3stå
4visa
5ståta
7skyldra
8exponera
figurera
förevisa
paradera
torgföra
11demonstrera
schavottera