menu dblex
2ly
3hem
hus
huv
4asyl
borg
damm
egid
gard
hamn
hägn
kapp
kupa
kåpa
skyl
stöd
vakt
vård
värn
5helgd
hjälp
hölje
skjul
skygd
skyle
skåre
skärm
sköld
trygd
täcke
vapen
6borgen
eskort
fodral
försyn
förvar
hägnad
konvoj
pansar
staket
vaccin
7barriär
beskydd
beskärm
bistånd
buffert
bålverk
fristad
försvar
garanti
rökridå
säkring
uppsikt
8hjälpare
härbärge
inhägnad
räddning
säkerhet
tillhåll
trygghet
överdrag
9auspicier
bevakning
bröstvärn
förhatlig
gömställe
omvårdnad
skyddsmur
skyddsrum
skyddstak
tillflykt
10beskyddare
betäckning
kamouflage
protektion
skyddsvakt
11preservativ
skyddsherre
skyddsmedel
skyddstrupp
14preventivmedel
15skyddsanordning