menu dblex
6illdåd
7missdåd
8illbragd
9bedrägeri
nedrighet
rackartyg
11skälmstycke