menu dblex
4prål
5skrän
6bravad
7högfärd
skrävel
överord
8munväder
snobbism
9skrävleri
överdrift
10förhävelse
rodomontad
självberöm
skräppande
11ostentation
skroderande
skrytsamhet
12storordighet
stortalighet
15skepparhistoria
16skepparhistorier