menu dblex
3bod
rum
vrå
4cell
skåp
5kvast
kyffe
ovett
skjul
smatt
smutt
6bannor
bostad
kabyss
kontor
krypin
7skymsle
8garderob
skrubbor
skrymsle
10skrupenser
11vindskontor
12skräpkammare
17förvaringsutrymme