menu dblex
5skräp
slagg
sopor
6avfall
smörja
9druvhagel
11metallbitar
skrotupplag
12metallavfall