menu dblex
6teckna
8instämma
9attestera
11underskriva
underteckna