menu dblex
5gapig
7flabbig
skränig
8skrytsam
9skrytsamt
storordig