menu dblex
3hes
5dålig
skarp
7slamrig
söndrig
8klanglös
skröplig
skärande
sprucken
utsliten
9bullersam
10skramlande