menu dblex
5hemsk
6faslig
kuslig
ruggig
7hisklig
hotfull
8ohygglig
9förfärlig
monstruös
10fasansfull
skräckfull
11skräckfylld
12bloddrypande
fruktansvärd
förskräcklig