menu dblex
5skopa
spade
vinge
öskar
6skoffa
öskärl
7skyffel
10turbinblad
11mudderskopa
13propellerblad