menu dblex
3båt
4ruva
vrak
5cykel
eksem
fjäll
mjäll
skepp
skrov
skuta
6skorpa
utslag
9hudutslag
10beläggning
hudsjukdom
11växtsjukdom
12skorvfläckar