menu dblex
4plan
5kroki
6kontur
layout
novell
studie
synops
utkast
7förslag
program
projekt
ritning
skelett
skisser
8synopsis
teckning
översikt
9förarbete
grunddrag
planskiss
10adumbratio
berättelse
uppränning
11delineation
planritning
13framställning
14konturteckning