menu dblex
4böjd
halt
sned
vind
5falsk
oblik
ojämn
osann
skack
vrång
6buktig
färgad
krokig
vriden
7förvänd
inexakt
lutande
oriktig
partisk
vinklad
8felaktig
förryckt
haltande
urspårad
9förvriden
förvrängd
10snedvriden
tendentiös