menu dblex
3bra
fin
kul
5prima
snygg
6rimlig
7dräglig
hygglig
utmärkt
8antagbar
antaglig
hjälplig
passabel
skapligt
9anständig
godtagbar
tolerabel
10acceptabel
någorlunda
överkomlig
11medelmåttig