menu dblex
7kreativ
8fruktbar
9produktiv
10nyskapande
produktion
11konstruktiv
12tillverkning