menu dblex
4bråk
skam
5skymf
6chikan
skräll
vanära
7blamage
förtret
8vanheder
9sensation
skamfläck
spektakel
uppseende
10förargelse
12anstötlighet
uppståndelse
ärekränkning
15skandalhistoria