menu dblex
4bard
poet
7diktare
lyriker
rimmare
rimsmed
sångare
8konstnär
trubadur
9berättare
poetaster
10författare
versmakare
12minnesångare
versifikatör
verskonstnär
vitterlekare