menu dblex
3agn
hud
yta
4bark
blad
fnas
rens
sken
svål
vägg
5balja
faner
fasad
fjäll
flaga
hinna
hylle
hylsa
hölje
lager
skida
skinn
skiva
slöja
yttre
6kapsel
krusta
mussla
omslag
pansar
skorpa
skulor
skålla
skälla
snäcka
7attrapp
hölster
lämning
membran
omhölje
spillra
sträcka
8täckelse
överdrag
9blåmussla
snäckskal
10betäckning
integument
ytterhölje