menu dblex
5tagen
6gripen
7chockad
upprörd
8uppriven
10uppskruvad